Windows 10

Windows 10 of niet? Dit was de grote vraag bij veel bedrijven. Momenteel is de grote vraag: “Hoe haal ik optimaal functionaliteit en veiligheid uit Windows 10?" Windows 10 wordt aangeboden als
een service. Dit vraagt wat van de IT-organisatie. Waar moet u over nadenken als u overstapt op Windows 10 of uw huidige implementatie wilt verbeteren? Welke additionele Cloud services kunnen helpen om de veiligheid van de werkplek aanzienlijk te verhogen?

De “Modern beheer” visie van Microsoft
Microsoft is de afgelopen tijd hard bezig om ervoor te zorgen dat Windows 10 ook beheerd kan worden vanuit een Cloud-perspectief. Met deze nieuwe vorm van beheer kunt u de werkplekken
volledig beheren vanuit de Cloud. Hierdoor hoeft u zelf geen infrastructuur neer te zetten om de werkplek mee te beheren. Alle werkplek apparaten (zowel Windows 10 systemen
als mobiele apparaten, telefoons en tablets) worden transparant beheerd vanuit de Cloud omgeving. Rapportage mogelijkheden zijn dan ook niet meer beperkt tot één enkel platform en kunnen rapporteren over alle apparaten waarmee een eindgebruiker optimaal zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
De gemiddelde werkplek bestaat naast een besturingssysteem vooral uit applicaties. Het optimaal aanbieden van applicaties op een modern beheerde werkplek is een onderwerp wat voor de context van dit artikel te ver de diepte in gaat. Hierover later meer!

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Er zijn een aantal zaken waar u over moet nadenken als u wilt overstappen of meer functionaliteit wilt gaan gebruiken:
De grote hobbel: hoe verschuift u de ‘Windows 7 mentaliteit’ naar de ‘Windows 10 mentaliteit’? Zie Windows 10 as a service. Bereid uw IT-organisatie voor op een continue update cyclus
in plaats van af en toe een update.
De nieuwe en snellere updatecyclus, zorgt ervoor dat er minder grip is op de updates. Eerder was er nog de keuze om een update niet door te voeren, omdat daardoor bijvoorbeeld een
applicatie niet meer zou werken. Met de maandelijkse Windows 10 updates, is die keuze er niet. Het is Windows as a Service. Elke nieuwe update is bij Windows 10 18 maanden geldig en daarna wordt
die versie niet meer ondersteund.
Bij elke update moet er gekeken worden of het de organisatie bijt. Zijn er bijvoorbeeld applicaties die niet meer toegankelijk zijn wanneer de update wordt doorgevoerd? Dan moet er gekeken
worden hoe die applicatie binnen die update weer kan werken. Verstoort een beveiligings update de dagelijkse gang van zaken, dan ben je nog verder van huis.

Welke beveiliging verhogende features gaat u gebruiken om de werkplek nog veiliger te maken?
Wat zijn de grootste voordelen van Windows 10?
Windows 10 kan een automatische licentie upgrade doen op het moment dat dit nodig is. Windows 7 had een Home, Pro en een Enterprise versie. Er werd van tevoren
voor een van deze licenties gekozen. Windows 10 biedt dezelfde licenties. Het grote verschil is, dat er tussendoor ge-upgrade kan worden. Biedt de “Enterprise” suite toch meer waarde voor de organisatie, dan kan er makkelijk overgestapt worden. Dit biedt flexibiliteit.
Omdat het een Cloud powered besturingssysteem is, kunnen er allerlei diensten worden toegevoegd. Daardoor kan de werkplek gebruiksvriendelijker en de gebruiker productiever gemaakt worden. Dit zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid en beheerlast. Advanced Treat Protection kan bijvoorbeeld additioneel ingezet worden.

Beheer het besturingssysteem op een moderne manier om de huidige beheerlast te verlagen. Door het besturingssysteem als “clouddienst” af te nemen kan de IT-afdeling de focus verleggen naar hoofdzaken in plaats bijzaken. Kosten kunnen op deze manier ook verlaagd worden.

Met diensten als bijvoorbeeld “Windows AutoPilot” kunnen werkplekken nog voordat ze uit de doos gehaald worden al aangemerkt worden als bedrijfseigendom. Zodra het
apparaat verbinding met het internet maakt, zal de automatische configuratie van het apparaat starten. Dit geheel zonder tussenkomst van de IT-organisatie.

Met Windows 10 en gerelateerde Microsoft Cloud oplossingen wordt de werkplek een soort blokkendoos: elk bedrijf kan zelf kiezen met welke blokken de ideale werkplek gebouwd wordt. Dat is het mooie van Windows 10.

Wilt u meer weten over Windows 10?

No Comments Yet.

Leave a comment